Projekt - Łączymy z energią

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce ale i w Europie (raport Światowej Organizacji Zdrowia). Z kolei z raportu Europejskiej Agencji Środowiska pn. „Jakość powietrza w Europie” wynika, że blisko 80% Polaków, mieszkających na terenach zurbanizowanych, oddycha powietrzem, którego parametry znacznie przekraczają przyjęte normy.

Projekt zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj. Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Rybnik, Rydułtowy, Gmina Marklowice, Gmina Krzyżanowice, Pszów, Racibórz, Wodzisław Śląski, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce . Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do udziału w projekcie.

Dofinansowaniem objęte zostaną następujące technologie:
– instalacje fotowoltaiczne,
– pompy ciepła do c.w.u.,
– kotły na pelet z biomasy.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu.

Projekt realizuje kluczowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

4 proste kroki do nowego kotła

Konsultacja z klientem

1. Konsultacja z klientem

Wszystko rozpoczynamy od rozmowy, dlatego każdy projekt rozpoczyna się od konsultacji z klientem.

Projekt instalacji fotowoltaicznej

2. Projekt

Po przeprowadzeniu audytu przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne, wymiary Twojego domu a także wymagania jakie możesz mieć względem nowej inwestycji.

Wniosek o dofinansowanie na solary

3. Wniosek o dofinansowanie

Nie musisz martwić się biurokracją. Przygotujemy wszystkie niezbędne formalności do złożenia wniosku i otrzymania dotacji w ramach dofinansowania.

Montaż instalacji PV

4. Montaż

Zanim przystapimy do montażu ustalamy dogodny dla Ciebie termin. Montaż dokonujemy zgodnie z projektem oraz założeniami. Dopełniamy formalności byś mógł się cieszyć z nowego pieca.

Kotły z dotacją

FOREST

FOREST równa się ekologia! Kocioł spełnia nie tylko warunki klasy 5 normy PNEN: 303-5.2012, ale także najnowsze wymagania tzw. Ekoprojektu (EcoDesign) Komisji Europejskiej, które będą obowiązywać od 2020 roku dla wszystkich kotłów na paliwa stałe o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW.

Sprawdź

FOREST NATURA

FOREST NATURA jest ekologicznym kotłem o stalowej konstrukcji wymiennika, przeznaczonym do spalania biomasy drzewnej w postaci pelletu. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy wymiennika oraz nowoczesnego palnika uzyskaliśmy optymalny odbiór ciepła ze spalonego paliwa.

Sprawdź

Kontakt

Wybierz najbardziej dogodną lokalizację dla Siebie

P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
41-250 Czeladź
ul. Stanisława Staszica 171
509 212 161
F.H.U.MINI-MAX S.C.
44-253 Rybnik
uL. Pośpiecha 1A
535 076 006
F.H.U.MINI-MAX S.C.
44-280 Rydułtowy
uL. Raciborska 302
504 929 990